Kedves Jegyespár!

„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

Isten a szeretet. Ebben részesít bennünket Jézus, ezért rendelt hatékony jeleket, a szentségeket: a keresztséget, a bérmálást, az Oltáriszentséget, a bűnbocsánat szentségét (a „gyónás”-t), az egyházi rend szentségét (a papságot) és a házasság szentségét.

E szentségek hatékony jelek, tehát nemcsak jelzik, hanem közvetítik is az isteni életet a hívőknek. De a szentség nem varázslat. Nem is üres szertartás. Csak akkor gyümölcsöző, ha hittel és megfelelő készülettel vesszük.

A szentség jelzi és létrehozza Krisztussal s általa a Szentháromság - Istennel való egyesülést és egyben az Egyházzal, a hívek közösségével való egyesülést.

A szentségeket pap szolgáltatja ki, a házasság szentségét viszont mindig a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak.

  1. Jelentkezés a plébánián: A jegyesek első alkalommal (a polgári házasságkötés időpontjának bejelentése, véglegesítése előtt!) személyesen jelentkezzenek a plébános atyánál a kért esküvői időpont, nászmise kérése és a jegyesoktatás megbeszélésére.

2. Esküvő előjegyzése a Plébániahivatalban:

Szükséges adatok és iratok:

 • jegyesek neve, vallása, lakcíme
 • születési és keresztelési adataik
 • szüleik neve, vallása, lakcíme
 • tanúk neve, vallása, lakcíme
 • telefonszám
 • esküvő időpontja
 • az eskető atya neve
 • nászmisés esküvő, vagy nem (tisztázása az esküvő tervezett időtartama miatt fontos!)

3. Az anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

 • Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: szerezzék be keresztlevél másolataikat a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához       képest. Ezt követően, kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre.
 • Ha nem Plébániánkon történik a jegyesoktatás , a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.
 • Ha az egyik jegyes görög katolikus vallású: a görög katolikus püspökség rendelete szerint a jegyesnek a püspökségtől kell engedély-t kérnie a házasságkötéshez. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)
 • Ha az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású: (vegyes-vallás esete) a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

 • Ha az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen: (valláskülönbség esete) a jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedély-t kér a házasságkötéshez. Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert az engedély beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap - figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)