Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                               

 

                                        Április 7.

DE LA SALLE SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP

                                                  Emléknap

A franciaországi Reimsben született 1651-ben. Pap lett, életét a gyerekek nevelésére szentelte, a szegényeknek iskolát alapított. Társait kongregációba gyűjtötte. A kongregáció fennmaradásáért sok üldözést szenvedett. Rouenben halt meg 1719. április 7-én.

Szentírási szakaszok: 2Tim 1,13-14.2,1-3; Mt 18,1-5

                                      
                                         Április 9.

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)

                                        Főünnep

E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfölötti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszűnnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, mely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. A mai ünnep időpontját a karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike.


Nagy Szent Leó pápa beszéde alapján

Mivel a Sátán cselével az embert becsapva őt megfosztotta isteni ajándékaitól és a halhatatlanság adományától, Isten titokzatos elhatározásának elrendelésével ― mert ő változhatatlan, és szent akaratát nem lehet jóságától megfosztani ―, eredeti szándékát mélyebb értelmű misztériummal valósította meg.

Eljövén tehát az idő, mely az ember megváltására előre elrendeltetett, leszáll a földre Jézus Krisztus;

Mennyei trónjáról alászállva, de az Atya dicsőségét ott nem hagyva; aki láthatatlan saját valóságában, most láthatóvá lett a miénkben; a megfoghatatlan megfoghatóvá akart lenni; aki minden idők előtt volt, időbeli létet kezdett; a mindenség ura szolgai alakot öltött; a szenvedni nem tudó Isten nem tartotta magához méltatlannak, hogy szenvedni tudó emberré legyen; hogy ő, a halhatatlan magát a halál törvénye alá vesse.”

Szentírási szakaszok: Iz 7,10-14; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38

                                    Április 11.

SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

                                               Emléknap

Lengyelországban született Szczepanowski városkában 1030 körül. Párizsban tanult. Pap, majd 1071-ben Lambert, krakkói püspök utóda lett. Mint jó pásztor kormányozta egyházmegyéjét, segítette a szegényeket, évente látogatta papjait. Boleszláv király, akinek bűneit szemére hányta, megölte 1079. április 11-én.


Szentírási szakaszok: Jel 12,10-12a; Jn 17,11b-19