Az alábbi linkre kattintva, hosszabb leírás olvasható a napi szentről.

                                               

 

Október 1.

A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT (LISIEUX-I)

SZENT TERÉZ SZŰZ

Emléknap

 

         A franciaországi Alenconban született 1873-ban. A karmeliták lisieux-i kolostorába gyermeklányként lépett be. Alázatos, evangéliumi egyszerűségű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg.

 

Szentírási szakaszok: Iz 66,10-14c; Mt 18,1-4

 

Október 4.

ASSISI SZENT FERENC

Emléknap

 

         Assisiben született 1182-ben. Kissé könnyelmű ifjúkor után tért meg. Lemondott atyai örökségéről, teljesen Istennek szentelte magát. A szegénységet választva evangéliumi életet élt, mindenkinek az Isten szeretetéről prédikált. A hitetlenek közti hithirdetésre is szívesen vállalkozott. Követőit az Apostoli Szentszék jóváhagyásával szerzetesrendbe fogta össze. Szent Klárával együtt megalapította a női ágat is. Harmadik rendjét a világban élő bűnbánók csoportja alkotja. 1226. október 3-án halt meg Assisiben.

 

Szentírási szakaszok: Gal 6,14-18; Mt 11,25-30

 

 

Október 7.

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

Emléknap

 

         Ezt az ünnepet Szent V. Piusz pápa rendelte el a Lepantónál kivívott tengeri győzelem (1571) emlékére, amelyet a rózsafüzér imádkozása révén az Istenszülő segítségének tulajdonítottak. A mai nap ünneplése mindenkit Krisztus titkainak átelmélkedésére késztet a Boldogságos Szűz Mária vezetésével, aki egyedülálló módon részese volt Isten Fia születésének, szenvedésének és dicsőséges feltámadásának.

 

Szentírási szakaszok: Apcsel 1,12-14; Lk 1,26-38

 

Október 8.

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA

Főünnep

 

         Szent István királyunk, halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa ezt az ünnepet október 8-ra tette át.

 

Szentírási szakaszok: Sir 24,23-31; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28

 

Október 15.

A JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT

TERÉZ SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Emléknap

 

         A spanyolországi Avilában született 1515-ben. A karmeliták rendjébe lépett, a tökéletesség útján nagy lépésekkel haladt előre, misztikus kinyilatkoztatásokat kapott. Rendjének megreformálásakor sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag és saját misztikus tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 15-én. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg.

 

Szentírási szakaszok: Róm 8,22-27; Jn 15,1-8

 

 

 

Október 18.

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

Ünnep

 

         Pogány családból született. Megtérése után Pál apostol kísérője volt, akinek igehirdetése alapján írta meg evangéliumát. Az Egyház életének kezdeteit Szent Pál apostol első római tartózkodásáig egy másik könyvben, az Apostolok cselekedeteiben beszéli el.

 

Szentírási szakaszok: 2 Tim 4,9-17a; Lk 10,1-9

 

 

 

Október 23.

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP

Emléknap

 

         Az abruzzókbeli Capestranóban született 1386-ban. Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként működött. 1415-ben a ferencesek rendjébe lépett, majd pappá szentelték. Fáradhatatlan apostolként bejárta egész Európát, hogy erősítse a keresztény erkölcsöket, vagy vitázzék az eretnekekkel. Nagy része volt a nándorfehérvári győzelemben, amelynek hírére III. Kallixtusz pápa Urunk színeváltozásának ünnepét és a déli harangszót rendelte el. Az akkor még Magyarországhoz tartozó Szerémújlakon halt meg 1456. október 23-án.

 

Szentírási szakaszok: 2 Kor 5,14-20; Lk 9,57-62

 

Október 25.

BOLDOG MÓR PÜSPÖK

Emléknap

 

         Tiszta lelkű bencés szerzetes volt, Szent István király uralkodása idején, Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. Szent István királyunk kemény próbára tette szerzetesi fegyelemtartását. Később apát, majd 1036-tól pécsi püspök lett. Ő írta az első magyar legendát a két Zoborhegyi remetéről, Szent Zoerárd-Andrásról és Szent Benedekről. Meghalt 1070 körül, Pécsett. IX. Piusz pápa 1848. augusztus 4-én jóváhagyta és megerősítette nyilvános egyházi tiszteletét.

 

Szentírási szakaszok: Iz 52,7-10; Mk 1,14-20

 

 

 

Október 28.

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK

Ünnep

 

         Simon neve (nem Simon Péter apostol) tizenegyediknek szerepel az apostolok jegyzékében (Mt 10,4). Kánaánban született, mellékneve: „a Buzgó”.

         Júdás Tádé az az apostol, aki az utolsó vacsorán megkérdezte az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a világnak nyilvánította ki magát (Jn 14,22).

 

Szentírási szakaszok: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19