Megyéspüspök

A
püspökök, akik isteni rendelés folytán lépnek az apostolok helyére a nekik adott Szentlélek által, az egyházban pásztorokká válnak, hogy maguk is a tanítás tanítómesterei, a szent istentisztelet papjai és a kormányzás szolgálattevői legyenek.
A püspökök magával a püspökszenteléssel elnyerik a megszentelői feladattal együtt a tanítói és kormányzói feladatot is, de ezeket természetüknél fogva csakis a testület fejével és tagjaival való hierarchikus közösségben gyakorolhatják.
Megyésnek azokat a püspököket nevezzük, akikre valamely egyházmegye gondozása van bízva; a többieket címzetesnek hívjuk.
A püspököket a pápa szabadon nevezi ki, vagy törvényes választás után megerősíti.

A rábízott egyházmegyében a megyéspüspököt megilleti mindaz a rendes, saját és közvetlen hatalom, ami lelkipásztori feladatának gyakorlásához szükséges.

            (Az Egyházi Törvénykönyv 375-377.381 kán.)

 

 A Kaposvári Egyházmegye Főpásztora

 

Varga László

Született: Tapolca, 1956. augusztus 17-én

Pappá szentelték: Tapolca, 1982. április 17-én.

Kaposvári megyéspüspökké kinevezve: 2017. március 25.

Püspökké szentelték: Kaposvár, 2017. május 13-án.


 

Püspöki jelmondata:

"Irgalom"

 puspok