Mi a teendőm, ha gyermekemet szeretném megkereszeteltetni?

A  keresztség az első és legalapvetőbb szentség, amely a többi szentség felvételéhez szükséges. A keresztség által leszünk Isten gyermekei és az Egyház tagjai. Ez a szentség eltörli az áteredő bűnt és megadja a megszentelő kegyelmet.
A gyermek kereszetelését mindíg valamelyik szülőnek kell kérnie a plébánostól a plébánia hivatalban. Tehát a keresztség szentségének kiszolgáltatását a nagyszülő, leendő keresztszülő nem kérheti.

A kereszteléshez a következő adatokra van szükségem:

  • A gyermek születési helye, ideje
  • A gyermek neve
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Szüleinek neve, vallása, kereszetlési helyük
  • Lakcím
  • A keresztszülők neve, vallása, lakcíme
  • Ha a keresztszülők nem plébániánk területén élnek, akkor a lakóhelyük plébánosától kell egy igazolás, hogy lehetnek keresztszülők
  • Ha keresztelendő gyermek és szülei nem a mi plébániánkhoz tartoznak, de a gyermeket itt szeretnék megkereszteltetni, akkor kell a lakóhelyük plébánosától engedélyt hozni, hogy a gyermeket megkeresztelhessem.

Keresztszülői tisztség:  

Keresztszülő  kizárólag   római-  ill.  görög   katolikus vallásúnak  keresztelt,  egyedülálló  esetében  bérmált,   házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (ev., ref. stb.) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.